قیمت روز خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه 6 دی 1401قیمت خودرو در بازار کشور همچنان فزاینده است. سرعت رشد قیمت در این بازار به میز، افزایش یافته است که قیمت ها به صورت ساعتی در حال تغییر است. – به گزارش وان،وز، قیمت خودرو صفر داخلی روز سه شنبه، 6 دی 1401، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. قیمت …
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66174452/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C