قیمت روز محصولات ایران خودرو شنبه یک مهر 1402

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020762540894611456/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%C2%A0%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%C2%A0%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1