قیمت روز کوییک در بازار خودرو؛ دوم اردیبهشت 1403

منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030241166548852736/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA