قیمت ساینا امروز 1 تیر 1402 / ساینا به 325 میلیون رسید

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020407105885079552/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF