قیمت ساینا S چقدر افزایش یافت؟ دلیل اعتراض مشتریان چه بود؟

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020722593867157504/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F