قیمت سراتو صفر و کارکرده در بازار/ خریداران سراتو وارداتی و مونتاژی چقدر ضرر کردند؟+ جدول قیمت ها

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020704092373653504/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C