قیمت سهام خودرو میل به افت بیشتری دارد!قیمت سهام خودرو تمایل به افت بیشتری تا حمایت معتبر 250 تومان دارد که در ،ید سهام این شرکت زیان ده حداقل در قیمت های فعلی باید کمی احتیاط کرد. – هادی بهرامی؛ بازار: صنعت خودروسازی شامل گستره ای از سازمان ها و شرکت هایی است که در زمینه طراحی، توسعه، تولید و فروش لوازم نقلیه …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030211734334152704/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21