قیمت سکه پیش از تعطیلات صعودی می شود یا نزولی؟

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66658379/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%9F