قیمت محصولات کرمان موتور / کی ام سی و توسان ارزان شد

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021209175945570304/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86