قیمت هیوندای توسان در یک روز 50 میلیون تومان افزایش یافت

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030131601787328512/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA