قیمت واقعی خودروهای اسقاطی اعلام شد؛ گول دلالان را نخورید

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020612828248975360/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF