قیمت پژوپارس در حال پارک


بازار خودرو همانند هفته گذشته نوس، بود و قیمت خودروهای پرتقاضا روند صعودی داشتند.

با این حال دو خودروی پر طرفدار بازار نه تنها رشد قیمت را به خود ندیدند، بلکه با قیمت های هفته گذشته در بازار حاضر بودند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65684576/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9