قیمت 2خودرو هایما تصویب شد

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020324169478586368/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-2%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF