قیمت 206 صفر گران شد / این مدل نیم میلیارد را رد کرد! + جدول

منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020705797419264000/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF