قیمت 25 محصول ایران خودرو دوباره به صورت رسمی گران شد ! (جدول و علت عجیب گرانی)

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020322799706908672/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF