لوکس نشینان و لوکس سواران چقدر باید مالیات بدهند؟ + جدول و جزییات

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020352377120794624/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84