ماجرای خودرو بدون نوبت به سازمانها بالا گرفت!

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66862937/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%21