ماجرای درخواست تحویل هزار خودرو به کارکنان صداوسیما +عکس

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020242644123731968/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3