ماجرای عجیب قیمت دناپلاس چیست؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020427184258664448/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F