ماجرای عذرخواهی دبیرکل سازمان ملل از سید ابراهیم رییسی/خاندوزی: نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود 30 هزار تومان است/وزیر آموزش و پرورش: چین با شاخص آلودگی 300 هم مدارس را تعطیل نمی کند/ نظر امیرعبداللهیان درباره بانوی اول ایران

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66529162/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C%2F%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%3A-%D9%86%D8%B1%D8%AE