مادران برای ثبت نام خودرو به گواهینامه نیاز دارند؟بر اساس گفته های مدیر سامانه طرح فروش یکپارچه، داشتن گواهینامه برای مادران هیچوقت شرط نبوده و نخواهد بود. – اعتمادآنلاین طرح فروش خودرو به مادران اشکالاتی داشت و به مادر، که گواهینامه نداشتند اجازه ثبت نام نمی داد. به گزارش تعادل، موضوع دیگر بلوکه شدن پول واریزی …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020340892344987648/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F