ماشین های جدید و ارزان نیسان که شاید به ایران هم برسند / عکسبه نظر می رسد که در دور جدید واردات خودرو دوباره پای نیسان، خودروساز معتبر ژاپنی به بازار ایران باز می شود و شاهد حضور ماشین های آن در خیابان های خواهیم بود. – مسعود عابدینی: تا قبل از فرارسیدن پسابرجام و اعمال دوباره تحریم ها، جهان نوین آریا خودروهای نیسان را وارد می …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66140585/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86