متقاضیان خرید خودرو بر سر دو راهی

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321845734762496/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C