متهم اصلی رشد قیمت در بازار خودرو؛ رقابت کوییک و تیبا + جدول

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66860466/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%C2%AB%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9%C2%BB-%D9%88