محکومیت ۳ سال زندان برای آنگ سان سوچی به اتهام قبول رشوه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت رهبر سابق و برنده جایزه ،ل آنگ سان سوچی  ۷۷ ساله که از مخالفان ارتش این کشور است دستکم با ۱۸ مورد اتهام از رشوه گیری تا نقض قو،ن انتخابات و تقلب انتخاباتی مواجه است که در مجموع نزدیک به ۹۰ سال محکومیت زندان را برایش رقم خواهد زد.  

آنگ سان سوچی با رد تمامی این اتهامات آن ها را بی پایه و بی اساس خوانده است. وی در سلول انفرادی در بازداشتگاه پایتخت این کشور نگهداری می شود و جلسات دادگاه وی پشت درهای بسته انجام می شود.  

آ،ین اتهامات وی مربوط به ادعاهایی مبتنی بر قبول رشوه از یک تاجر بوده است و به خاطر ان به ۳ سال زندان محکوم شد.  

سخنگوی ارتش تاکنون دراین باره اظهارنظری نکرده است. حکومت نظامی میانمار بارها اعلام کرده دادگاه های این کشور مستقل عمل می کنند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84910181/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87

مخالفان ارتش معتقدند هدف از چنین اتهامات و مجازات هایی برای سوچی، تلاش برای خارج ، او از سیستم سیاسی و انجام هرگونه فعالیت سیاسی تا پایان عمرش است.