مداخله در بورس موجب سلب اعتماد سهامداران می شود | به گزارش

– بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مداخله بی جهت در بازار سرمایه به ،وان یک ریسک بیرونی می تواند منجر به کاهش اعتماد سهامداران شود.

برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند نامه دیروز شورای رقابت درباره ،وج برخی خودرو ها از بورس، موجب افزایش ریسک های بازار سرمایه شده است.

اگر این شوک بر بازار وارد نمی شد شاخص می توانست رشد بیشتری در معاملات دیروز و امروز داشته باشد.

اما نکته مهم آسیب اینگونه مداخلات به اعتماد سرمایه گذاران است که ریسک بازار را افزایش داده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66545728/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه در روزی که هنوز در شوک تصمیم گیری برای عرضه خودرو در بورس بود، با افت شاخص روبرو شد، البته در ابتدای معاملات روز سه شنبه شاخص های کل و کل هموزن کاملا در خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده و در پایان معاملات نماد های شاخص ساز بورس موجب افت تعداد بیشتری از سهم های بورسی شدند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه در روزی که هنوز در شوک تصمیم گیری برای عرضه خودرو در بورس بود، با افت شاخص روبرو شد، البته در ابتدای معاملات روز سه شنبه شاخص های کل و کل هموزن کاملا در خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده و در پایان معاملات نماد .