مرادمند: دلیل دارم که نمی خواهند استقلال قهرمان شود

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030127919413534720/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%3A-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF