مردم از توقف تولید این 5 خودروی پرفروش خوشحال شدند

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65426612/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF