مردم خودرو نخرند، طی چند ماه آینده قیمت خودرو کاهشی خواهد بود

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020518368868325376/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%B7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C