مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در ابتدای سال 1402 گران شد! کارگران هم 70 درصد عقب ماندگی مزدی دارند!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112718155182080/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21