مروری بر اخبار 24 ساعت گذشته 31 خرداد 1402 در یک نگاه

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020429390428432384/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87