مروری بر 8 فرمان خودرویی رییسی که روی زمین ماند

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020115310932211712/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF