مشتری جدید خودروی ایرانی کدام کشور است؟یک خودروساز داخلی و یک سرمایه گذار خارجی برای ایجاد خط تولید خودروی ایر، در یکی از کشورهای همسایه اعلام آمادگی ،د؛ قرار است طرح توجیهی آن به زودی آماده شود. – فردای اقتصاد: رییس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد خط تولید خودروی ایر، در ارمنستان با هدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد. علیرضا پیمان پاک گفت: در این باره یک خودروساز ایر، و یک سرمایه گذار از طرف ارمنستان اعلام آمادگی کرده اند که این موضوع از طریق و، اقتصاد ارمنستان و و، صمت ایران در حال پیگیری است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: موافقت اولیه برای احداث خط تولید خودروی ایر، در ارمنستان انجام شده که بر اساس این موافقتنامه، طرح توجیهی آن آماده می شود. پیمان پاک با بیان اینکه در حوزه همکاری های خودرویی با ارمنستان تهاتر انجام نمی شود، ادامه داد: هم اکنون بخش خصوصی ارمنستان، خودرو را از ایران ،یداری و در بازار این کشور عرضه می کند. وی با بیان اینکه خودروهای صادر شده به ارمنستان محصول شرکت ایران خودرو هستند، گفت: تاکنون سفارش گذاری 200 دستگاه خودرو به ارمنستان انجام شده و در مرحله نخست صادرات خودرو به صورت آزمایشی بوده است و منتظریم که نتایج آن دیده شود.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65294310/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F