مصدومان حوادث جاده ای افزایش 4.5 درصدی دارد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030145374089728000/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF