معرفی بزرگ ترین نمایشگاه خودرو کارشناسی شده در ایران،یدوفروش خودرو یکی از مباحث محبوب در دورهمی های دوستانه و خانوادگی است و بعید است که در این بحث ها خاطره ای در مورد کلاه برداری های مرسوم در بازار خودرو نشنوید. – پیدا ، جایی که بتو،د با اطمینان کامل و به صورت آنلاین از آن خودرو مورد نظر و من، با شرایط خود را پیدا …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66545278/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86