مقایسه صنایع نظامی و خودروسازی اشتباهی بزرگ است؟ | «صنایع

این مقایسه در حالی انجام شد که اساسا از هیچ بعدی، قیاس این دو صنعت در کشور دقیق و کارشناسانه نیست.

از آنجا که خودرو کالایی است که مردم در طول روز با آن ارتباط دارند ، مرتبا چالش های مربوط به موضوعات کیفی، ایمنی و رقابت پذیری در کل دنیا را در نظر دارند و همه ابعاد آن برای آنها کاملا ملموس است.

در طول یک روز حتی اگر فردی با ماشین شخصی تردد نداشته باشد، کیفیت خودروهایی که می بیند و استفاده می کند، برای او ملموس است.

در تولید خودرو، مساله صرفه اقتصادی داشتن، امری کلیدی است.

با اینکه صنایع خودرو و نظامی کشور، هر دو در درون مجموعه هایی در داخل کشور شکل گرفته و ساخته شده اند، اما صنایع خودروسازی و نظامی ایران، چندان مبنای قیاسی با یکدیگر ندارند.

«صنایع خودروسازی و نظامی ایران، چندان مبنای قیاس با یکدیگر ندارند.

بنابراین هرگونه اختلال عملکرد و کاهش سطح کیفیت محصولات، نارضایتی چون به صورت مستمر تکرار می شود جامعه نسبت به آن واکنش بزرگتری نشان می ده


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030210792501467136/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

تولید خودرو باید صرفه اقتصادی داشته باشد اما در بخش تولیدات و صنایع نظامی، – جماران – مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو: جدیدترین دیوارنگاره میدان انقلاب با مضمون انتقادی درباره مقایسه صنعت موشکی کشور با صنعت خودروسازی و با ،وان جو، که موشک می سازد می تواند خودرو هم بسازد اکران شد.