مقصر گرانی خودرو شناسایی و معرفی شددبیر انجمن خودروسازان ایران مقصر اصلی گر، خودرو را معرفی کرد. – تسنیم نوشت: احمد نعمت دبیر انجمن خودروسازان ایران مدعی شد: برخی خودروسازان تعدادی از استانداردهای تعلیقی را بر روی محصولات اجرایی کرده اند که همین امر باعث افزایش هزینه تولید خودرو شده است. وی گفت: براساس …
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020214498707113984/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF