منتظر زلزله چند ده ریشتری قیمت خودروها باشید

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011213609068500992/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF