موزهای ارزان قیمت میلیونی تمام شد / شگرد 2 شیاد که پول رهن خانه مرد مشهدی را به جیب زدند

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030227401287737344/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84