نامشخص بودن قیمت خودرو | آیا خودرو گران میشود؟

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030216533885722624/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F