نامه هشداری سازمان بازرسی به نفع مصرف کنندگان تمام شد | نامه

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، بر اساس مفاد مصوبه شماره 473 یازدهم مردادماه 1400 شورای رقابت مبلغ پرداختی هر مشتری بابت پیش پرداخت خودرو مشمول هیچ گونه تورمی نبوده و صرفاً سهم باقیمانده مشمول تورم بخش احتمالی، خواهد بود.

در این راستا شرکت ایران خودرو اضافه مبالغ دریافتی بیش از پنج هزار و 600 مشتری به میزان 204 میلیارد تومان را مسترد کرد و استرداد مازاد وجوه دریافتی دیگر مشتریان، را در دستور کار داده است.

همچنان پیگیری های سازمان بازرسی در این خصوص ادامه دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020427550593380352/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

با گزارش این موضوع و اینکه رویه موصوف خلاف مقررات و حقوق مصرف کنندگان خودرو بود، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای هشدارهای لازم را به مدیرعامل ایران خودرو داد و پس از آن شرکت نسبت به انجام اصلاحات لازم مطابق مصوبه شورای رقابت، اقدام کرد.

طبق بررسی های سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که این امر در فاکتورهای صادره برای مشتریان در سال 1402 از سوی شرکت ایران خودرو رعایت نشده و کل قیمت خودرو در روش پیش فروش به قیمت روز مح،ه و مبلغ پرداختی از سوی مشتریان، از قیمت روز خودرو ،ر شده است.

نامه هشداری به موقع سازمان بازرسی کل کشور به شرکت ایران خودرو پیرامون وجوه مازاد دریافتی از مشتریان بابت پیش ،ید خودرو، به نفع مشتریان تمام شد.