نسخه ارزان خودرو شاهین وارد بازار شد

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020610335647268864/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF