نشانه های تمام شدن لنت ترمز

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020649503822925824/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2