نماینده ارومیه در مجلس خطاب به رییسی: مگر قرار نبود افزایش قیمت ها پایان یابد؟

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66887946/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF