نماینده مجلس: ارجاع افزایش نرخ ارز به اعتراضات فرار رو به جلوستبانک مرکزی معتقد است وقتی تورم 50 درصد است قیمت ارز هم باید 50 درصد افزایش یابد. در تیم اقتصادی ،ت نرخ ارز را تابع تورم می دانند. – وزیر صنعت، معدن و تجارت هم افزایش قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز تلقی می کند. این نگاه غلط در تیم اقتصادی ،ت وجود دارد. محسن زنگنه گفت: رییس …
منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66154897/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88