نماینده مجلس: تولید خودرو و پراید را به سپاه بدهید | اگر می

– عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: پراید 20 میلیونی به 250 میلیون رسیده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، حسین زاده عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی ،ت دوم امروز مجلس، بیان کرد: کمی از بودجه ای که برای رفع عطش خود از قدرت کنار گذاشته اید برای غیز،ه بگذارید.

از سوی دیگر به بیمه سرمازدگی، استمهال وام کشاورزی و عرضه نهاده های دامی به دامداران با توجه به ارز، قیمت گوشت توجه شود.

اگر نمی تو،د آن را تولید کنید ساخت خودرو را به سپاه بدهید که هم می دانند و هم می توانند.

اگر نمی تو،د آن را تولید کنید ساخت خودرو را به سپاه بدهید که هم می دانند و هم می توانند.

وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر صنعت، بیان کرد: پراید 20 میلیونی به 250 میلیون رسیده است.

نماینده مردم لارستان در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هر چه سریعتر به موضوع رتبه بندی و تعیین تکلیف معلمان مهرآفری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66236995/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AFاگر می خواهید عدالت را اجرا کنید باید جای حقوق کارمندان و کارگران زحمتکش را با مدیران نجومی بگیر عوض کنید تا ببینید چقدر در مسئولیت خود باقی می مانند.

اگر می خواهید عدالت را اجرا کنید باید جای حقوق کارمندان و کارگران زحمتکش را با مدیران نجومی بگیر عوض کنید تا ببینید چقدر در مسئولیت خود باقی می مانند.

آنها در بستر مرگ زندگی می کنند.