نماینده مجلس: قاطعانه می گویم بنزین در سال 1402 گران نمی شود/ مردم دیگر توان افزایش قیمت را ندارند

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66208931/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C