نماینده کرمانشاه: مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی‌اند| بازار تابع قیمت‌گذاری دستوری نیست

وی اضافه کرد: متاسفانه در موضوع خودرو مکرر خلف وعده شده، هر وزیری که بر کرسی و، نشست ادعا کرد که افزایش قیمتی رخ نمی‌دهد، اما در واقعیت در دفعات مختلف خودرو گران شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بازار تابع قیمت‌گذاری دستوری نیست، ادامه داد: مردم تا کی باید هزینه کیفیت پایین خودرو‌های داخلی را پرداخت کنند؟ با ۲۰۰ میلیون توم، که افراد نمی‌توانند پراید ،یداری کنند، در سایر کشور‌ها می‌توان خودرو‌های باکیفیت ،یداری کرد.

به گزارش شهرآر،وز، محمد رشیدی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار، گفت: با وجود اینکه قانون واردات خودرو در مجلس تصویب شد که گامی روبه به جلویی بود، اما ما هنوز راضی نیستیم در واقع ما زم، از سازوکار واردات خودرو رضایت خواهم داشت که خودرو با ارز منشا خارجی بدون محدودیت وارد شود؛  در صورت تحقق این مهم از یک سو مردم از بازار خودرو راضی می‌شوند و از سوی دیگر ایران خودرو و سایپا نیز به خود آمده و ناچار می‌شوند با بازار جه، رقابت کنند و به بحث کیفیت و قدمت توجه می‌کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه چرا مردم در انتخاب خودرو محدود هستند، تصریح کرد: تا بازار غیر رقابتی است هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند و بازار نیز متلهب است باید مانند همه دنیا بازار خودرو با واردات رقابتی شود. 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65811211/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%3A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%26%23124%3B

نماینده مردم ،انشاه در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند، افزود: مردم بار‌ها در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی ثبت‌نام می‌کنند، اما خودرویی برنده نمی‌شوند و ناچار می‌شوند به دنبال ،ید خودرو با قیمت‌های سرسام آور در بازار بروند.