نیاز قطعه سازان حدود 90 همات بود. کاهش 10 درصدی تولید خودرو از ابتدای امسالکاهش تولید خودرو در حالی آغاز شده است که با گذشت دو ماه از سال جاری، و، حراست به ،وان متولی صنعت خودرو عملکرد قابل توجهی در تامین ارز مورد نیاز این صنعت و بهبود شرایط نقدینگی نداشته است. – . کاهش تیراژ تولید خودروسازان به زودی باعث افزایش قیمت ها در بازار [ ] امید …
منبع خبر: اسمارتک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030204319250493440/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88