نیروی کار ایران خودرو 20 برابر کیاموتورز کره!/ خودروسازان داخلی کیفیت را فدای تیراژ می کنند؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66995726/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87%21%2F-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA